Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) μεταξύ της PASCAL Education και του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος για την Προστασία του Περιβάλλοντος

0

Λεμεσός
Δεκέμβριος 2023

Η PASCAL Education ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, που αποσκοπεί στην κοινή δέσμευση για την προώθηση της προστασίας και της διατήρησης του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στην Κύπρο.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023, επιδιώκει την θεσμοθέτηση δράσεων που στόχο έχουν την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την προώθηση της εκπαίδευσης και των βιώσιμων πρακτικών, εντός της σχολικής μονάδας, αλλά και πέραν αυτής.

Ως μέλη του παγκόσμιου εκπαιδευτικού οργανισμού, Globeducate, οι Ιδιωτικές Σχολές PASCAL στοχεύουν στην επιμόρφωση, τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της αντιμετώπισης τοπικών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Μέσω της συνεργασίας με τη WWF και τα Οικολογικά Σχολεία (Eco-schools), οι Ιδιωτικές Σχολές PASCAL, φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Τα μέρη θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος. Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν – ανάμεσα σε άλλα – εργαστήρια, σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατανόηση των περιβαλλοντικών θεμάτων από τους μαθητές.

Προσφορά στην Κοινότητα: Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και η PASCAL Education θα οργανώσουν προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και της τοπικής κοινότητας στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση (π.χ. δεντροφύτευση, εκστρατείες καθαρισμού).

Χρήση πόρων από κοινού: Οι δύο οργανισμοί θα μοιραστούν πόρους, εμπειρογνωμοσύνη και ερευνητικά ευρήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, η ρύπανση και η βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο οργανισμών, ο Διευθυντής του PASCAL Private English School Lemesos, κος Βίκτωρ Αντωνίου δήλωσε: «Ως εκπαιδευτικοί, αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το εκπαιδευτικό μας ίδρυμα στην διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η συνεργασία μας με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, αποτελεί απόδειξη της κοινής μας δέσμευσης για την διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, ξεκινάμε ένα ταξίδι για να εμπνεύσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τους μαθητές μας, ώστε να καταστούν ευσυνείδητοι φύλακες του πλανήτη μας».

H Επίτροπος Περιβάλλοντος στην Κύπρο, ανέφερε: Η υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με φορείς που μπορούν να συνδράμουν το έργο μας για προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας, αποτελεί προτεραιότητα για το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο ενώνουμε δυνάμεις με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να γίνει διάχυση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου αλλά και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, στους νέους και τις νέες μας. Με δεδομένο πως ο στόχος είναι «πώς» θα δράσουμε και όχι «πότε», η σημερινή υπογραφή Μνημονίου στοχεύει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων που θα ενισχύουν την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Οφείλω να συγχαρώ το Pascal που είναι η πρώτη ιδιωτική σχολή με την οποία υπογράφουμε Μνημόνιο Συναντίληψης, για τις δράσεις και ενέργειες που ήδη κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Δράσεις οι οποίες, πλέον, θα έχουν και την δική μας συνδρομή και καθοδήγηση, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας.

Αυτή η συνεργασία αποτελεί παράδειγμα της κοινής δέσμευσης της PASCAL Education και του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος να προωθήσουν μια κουλτούρα περιβαλλοντικής ευθύνης και να προετοιμάσουν την επόμενη γενιά ηγετών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που ταλανίζουν τον πλανήτη μας.